HOME OWNER FRIENDS STUFFS DESIGNER

برای تیفانی

شنبه 3 تیر 1396 | 03:57 ق.ظ

نویسنده: ~×Sαєвуєσg nutella ΣXO×~
تیفانی اگه از فایر فاس میری روی قسمت اسباب قرمز كه جدا شده روش میزنی و گزینه Allow and rememberرو بزن...
شاید برات كار كرد این دو سایت.
چون این دوتا یه نوع فلشن.
اگه كار نكرد یه فكری برات میكنم